เครนรางเดี่ยว

 


เครนรางเดี่ยว เครนไฟฟ้ารางเดี่ยว ติดตั้งได้ภายในอาคารและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น เคลื่อนย้ายวัตถุดิบการผลิตสินค้า , คลังสินค้า , เครื่องจักรอุตสาหกรรม และยกแม่พิมพ์ต่างๆ เครนไฟฟ้ารางเดี่ยว ใช้ยกสินค้า 6 ทิศทาง หน้า,หลัง,ซ้าย,ขวา,ขึ้น,ลง ส่วนใหญ่ติดตั้งภายในอาคาร ใช้ยกแม่พิมพ์, สินค้าที่น้ำหนักมาก


สำหรับโรงงานที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้างเสาไว้เพื่อรับเครนเหนือศีรษะ ซึ่งมีความจำเป็นต้องติดตั้งเครนสนามขาสูง 2 ข้าง วางบนพื้นโรงงาน และลักษณะเช่นเดี่ยวกับเครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยวที่มีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักไม่หนักมาก ควรมีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 6 - 20 เมตร และควรมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 0.1 - 12.5 ตัน ซึ่งจะมีรอกไฟฟ้าสำหรับเครนแบบคานเดี่ยวที่ออกแบบผลิตเป็นมาตรฐานรุ่นต่าง ๆ ไว้แล้ว

สำหรับใช้งานแขวนประกอบกับเครนชนิดนี้โดยมีความเหมาะสมและปลอดภัย สามารถแก้ปัญหาโรงงานที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้างเสาที่แข็งแรงไว้รองรับน้ำหนักเครนเหนือศีรษะ และรางวิ่งเครนด้านบน หรือเหมาะกับงานที่ต้องการใช้ยกวัตถุหรือสินค้ากลางแจ้งที่ไม่ต้องการสร้างโครงสร้างโรงงาน แต่ผู้ติดตั้งเครนก็จะต้องเตรียมงานฐานรากและคานให้แข็งแรง เพื่อรองรับรางวิ่งเครน เพราะเครนมีน้ำหนักกดลงบนรางมาก และต้องวิ่งบนรางวิ่งที่มีระดับเท่ากัน และวิ่งเป็นแนวตรงตลอดทาง ถ้าฐานรากใต้รางวิ่งไม่แข็งแรงพอก็ทำให้รางเครนทรุดตัว และโครงสร้างเครนก็อาจมีปัญหาได้

                 

 

 

Visitors: 54,669